Komunikat (kwiecień 2019)

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,

Jesteśmy uczestnikami wyjątkowej sytuacji, której nie mieliśmy w oświacie od dziesięcioleci. Skala strajku nauczycieli, który może zacząć się w poniedziałek 8 kwietnia jest olbrzymia. Dotyka także nasze szkoły i przedszkola, w których wstępnie zgłoszono w referendum niemalże 100 % akcję strajkową. Jaka będzie rzeczywista skala protestu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dowiemy się niestety dopiero w poniedziałek. W chwili obecnej mamy tylko informację, iż w szkołach i przedszkolach do strajku nie przystąpią dyrektorzy placówek oraz katecheci. 
W Mieście i Gminie Kórnik powołany został zespół kryzysowy, utworzyliśmy również bazę pracowników urzędu oraz jednostek samorządowych, którzy mogą wspomóc dyrektorów w zajęciach opiekuńczych.
Najbardziej zagrożone jest funkcjonowanie placówek przedszkolnych. Zostaną one zamknięte, ponieważ dyrektorzy nie będą mogli zapewnić wszystkim dzieciom bezpiecznych warunków pobytu. Opieka nad dziećmi przedszkolnymi, spadnie więc na rodziców. Dzieci pracowników urzędu i pracowników jednostek samorządowych, będą mogły przyjść z rodzicami do pracy. Z podobną propozycją zwracam się do prywatnych przedsiębiorców z terenu gminy Kórnik. 
W przypadku, gdy rodzic będzie chciał ubiegać się o zasiłek opiekuńczy w związku ze strajkiem w szkole/przedszkolu, to zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 1 września 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, taki zasiłek przysługuje do sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia przez niego 8-ego roku życia m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły lub przedszkola. Ponadto, każdy etatowy pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w związku z opieką nad dzieckiem. Zgodnie z artykułem 188 Kodeksu pracy, taka możliwość dotyczy osoby, która wychowuje przynajmniej jedno dziecko do 14-ego roku życia. Zwolnienie od pracy może wynieść 16 godzin albo dwa dni. Przysługuje za nie pełne wynagrodzenie. Co ważne, takie zwolnienie przysługuje raz w roku kalendarzowym. Również najpóźniej w dniu urlopu pracownik może zgłosić urlop na żądanie. Kodeks pracy traktuje to jako część urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może udzielić maksymalnie 4 dni takiego urlopu w ciągu roku. 
Są to tylko niektóre z możliwości zapewnienia dzieciom i uczniom opieki przez rodziców w czasie strajku. Zorganizowana zostanie też opieka nad dziećmi, których pracujący rodzice będą zmuszeni przyprowadzić dziecko do przedszkola. Opieka taka odbywać się będzie w najbliższej szkole podstawowej. Wykona ją dyrektor przedszkola oraz inne osoby spoza kadry danej placówki, posiadające pedagogiczne wykształcenie. 
Każda szkoła prowadzona przez samorząd będzie pełniła dyżur w okresie strajku. Ograniczy go jednak liczba osób posiadających pedagogiczne wykształcenie, którzy będą mogli sprawować funkcje opiekuńczo-wychowawcze oraz zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przebywającym na terenie szkoły uczniom. Szczegółowe komunikaty w tej sprawie ukazywać się będą do późnych godzin wieczornych w dniu 07 kwietnia na stronach internetowych placówek oraz przekazywane będą za pomocą dzienników elektronicznych.
Pragnę także, uspokoić rodziców uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu ósmoklasisty. Prawidłowe przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu wydaje się być zgodnie z informacją otrzymaną od Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych w kórnickich placówkach niezagrożone. Skompletowany jest skład Komisji nadzorujących i każdy uczeń będzie mógł w dniach 10, 11, 12 oraz 15, 16, 17 przystąpić do egzaminu i sprawdzianu.
Szanowni Państwo, najnowsze informacje prasowe wskazują, iż nie dojdzie do porozumienia rządu z przedstawicielami związków zawodowych reprezentujących nauczycieli. Rozpocznie się więc od poniedziałku bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Kórnicki samorząd podejmie wszystkie dostępne działania, aby zmniejszyć utrudnienia związane z strajkiem. Na bieżąco monitorujemy sytuację w przedszkolach i szkołach podstawowych, codziennie odbywają się też spotkania z dyrektorami szkół 
i przedszkoli. Wszystkim przedszkolakom oraz uczniom, którzy zostaną w domu pod opieką rodziców proponujemy bezpłatne zajęcia w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (basen, salę gimnastyczną, oraz zabawy dla przedszkolaków). Informacja o zasadach korzystania z obiektu w okresie strajku znajdować się będzie na stronach internetowych KCRiS OAZA.

Z poważaniem

Przemysław Pacholski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

komunikat .pdf


 

Copyright 2013 Szkoła Podstawowa w Robakowie - Komunikat (kwiecień 2019). All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates
com-http